Kestävä perintö – kestävä tulevaisuus

Vastuullinen ja kestävän kehityksen arvoille perustuva liiketoiminta on ollut yksi Vieserin kulmakivistä aina vuoden 1973 ensiaskeleista lähtien. Nyt kestävä kehitys on nostettu Vieserillä yhdeksi strategian kärkihankkeista, ja olemme sitoutuneet siihen vahvemmin kuin koskaan.

Tinkimättömästi ja pitkäjänteisesti

”Vieser syntyi vuonna 1973 ratkaisemaan konkreettinen ongelma rakennetussa ympäristössä: valurautaiset lattiakaivot ruostuivat herkästi ja aiheuttivat vuotaessaan vesivahinkoja. Tästä seurasi mittavaa ja ennenaikaista korjaus- tai jälleenrakentamistarvetta. Vieserin lattiakaivot korjasivat tilanteen. Ne auttavat estämään vesivahinkoja ja pidentävät näin rakennusten elinkaarta”, Vieserin toimitusjohtaja Annika Jyllilä-Vertigans taustoittaa.

Vieserillä kestävän liiketoiminnan kehityksestä vastaa tuote- ja suunnittelujohtaja Janina Ollberg. ”Tahtotila on selvä: Vastuullisuus on meillä keskeisessä asemassa ja haluamme kehittyä siinä entisestään. Työtä on tehtävä, mutta tästä on hyvä jatkaa”, Janina Ollberg sanoo.

Vastuullisuutta läpi koko toiminnan

Kestävä kehitys on meille konkreettisia tekoja. Se on sitoutumista pitkän matkan tavoitteisiin ja selkeitä toimintamalleja läpi koko liiketoiminnan. Olemme nostaneet vastuullisuuden ja tuloksen tekemisen samanarvoisiksi päämääriksi, ja meillä on vakaa suunnitelma sen implementoinnille tuotekehitysprosessiin ja toimittajayhteistyöhön. Kotimaisuus antaa meille ainutlaatuisen etulyöntiaseman kun hiomme toimintaamme yhä kestävämmälle pohjalle.

”Meille koko arvoketjumme hyvinvointi on kaikki kaikessa ja kannamme erityistä huolta tiimimme henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Meille on tärkeää mm. myös ymmärtää oman toimintamme tarkka hiilijalanjälki – ja tuon jäljen pienentäminen kaikin mahdollisin keinoin”, toteaa Annika Jyllilä-Vertigans.

Vieserin Kestävän kehityksen ohjelma

Vahva perusta

  • Yrityksemme toiminnalla on laatu- ja ympäristösertifiointi (ISO 9001/14001).
  • Tyyppihyväksynnät ja tuotesertifikaatit, jotka takaavat tuotteidemme turvallisuuden, pitkäikäisyyden ja toimivuuden märkätiloissa.
  • Varaosien saatavuuden takaaminen pitkällä aikavälillä – vesilukot ja kansistot ovat yhteensopivia yli 20 vuoden jälkeenkin.
  • Tuotteet ovat Reach -asetuksen mukaisia, emme käytä haitallisia kemikaaleja tuotteissa tai tuotantoprosessissa.
  • Määrätietoinen kestävän kehityksen huomioiminen tuotteiden ja innovaatioiden suunnittelussa, materiaaleissa, päästöissä ja kierrätettävyydessä.
  • Kotimainen tuotanto ja alihankinta mahdollistavat lyhyemmät logistiikkaketjut ja vastuullisen ja läpinäkyvän yritystoiminnan.

Kestävämpi tulevaisuus

  • Laatimaamme kestävän kehityksen toimintaohjelmaa kehitetään jatkuvasti: Ensi alkuun tarkennamme toimintamme painopisteet ja niille määritetyt konkreettiset mittarit, laaditaan ympäristöselosteet sekä ilmoitetaan tuotteidemme hiilijalanjäljet
  • Tämän jälkeen olemme valmiit asettamaan ja sitoutumaan pitkän tähtäimen päästövähennystavoitteeseemme
  • Vieserillä kestävä kehitys on yhtä tärkeässä roolissa kuin tuotto, painoarvo päätöksenteossa on 50% / 50%.
  • Oma kestävän kehityksen tavoiteohjelmamme on sidoksissa YKn tavoiteohjelmaan (UN Sustainable Development Goals), joista meille tärkeimmät hankkeet liittyvät tukemaan ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (nro 8) sekä vastuullista kuluttamista (nro 12).

Vastuullisempaa rakentamista – yhdessä alan toimijoiden kanssa

Osana kestävän kehityksen ohjelmaa, Vieser toimii aktiivisesti Green Building Council Finland -yhdistyksessä. Yhdistyksen tehtävänä on edistää hiilineutraalien, kiertotalouden mukaisten ja kestävää elämäntapaa tukevien ratkaisujen tuominen luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa.

”Green Building Council on meille hyvä foorumi yhdistää voimamme ja tuoda oma panoksemme tähän yhteiseen missioon”, toteaa Vieserin Toimitusjohtaja, Annika Jyllilä -Vertigans.

Lisää Green Building Council Finlandin tavoitteista ja toiminnasta täällä.