Hållbart arv – hållbar framtid

Ansvarsfull verksamhet som bygger på hållbara värderingar har varit en av Viesers hörnstenar sedan vi började år 1973. Vi har nu stärkt vårt hållbarhetsengagemang genom att göra det till ett strategiskt spetsprojekt inom Vieser.

Kompromisslöst och långsiktigt

”Vieser grundades 1973 för att lösa ett konkret problem i vår bebyggda miljö: dåtida golvbrunnar i gjutjärn rostade enkelt och orsakade vattenskador då de läckte. Detta ledde till omfattande reparations- eller ombyggnadsbehov. Viesers golvbrunnar löste problemet. De bidrar till att förhindra vattenskador och förlänger på så sätt byggnadernas livslängd”, berättar Viesers verkställande direktör Annika Jyllilä-Vertigans.

”Viljan är klar. Hållbarhet är viktigt för oss och vi vill utvecklas i det ännu mer. Det finns gott om arbete att göra, men vi är rätt väg”, säger Janina Ollberg Head of Portfolio, Supply Chain & Sustainability.

Ansvarsfullhet i hela organisationen

För oss handlar en hållbar verksamhet om konkreta åtgärder. Hela vår affärsverksamhet präglas av långsiktiga mål och tydliga verksamhetsmodeller. Vi har lyft fram hållbarhet och lönsamhet som likvärdiga mål och har en stabil implementeringsstrategi för produktutvecklingsprocessen och leverantörssamarbetet. Som ett nordiskt företag har vi en unik konkurrensfördel när vi utvecklar vår verksamhet i en hållbarare riktning.

”Välmående i hela värdekedjan är viktigt för oss och vi värnar om vårt teams psykiska och fysiska välmående. Vi anser det vara viktigt att förstå vårt exakta koldioxidavtryck och hur vi minskar det på alla tillgängliga sätt”, konstaterar Annika Jyllilä-Vertigans.

Läs mer om Viesers strategi och mål i en intervju som gjordes i samband med Aalto EE:s utbildningsprogram Strategic Sustainability for Business.

Viesers program för hållbar utveckling

Stabil grund

  • Viesers ledningssystem är kvalitets- och miljöcertifierat (ISO 9001/14001).
  • Typgodkännanden och produktcertifikat garanterar våra produkters säkerhet, långa livslängd och funktionalitet i våtrum.
  • Tillgång till reservdelar på lång sikt – Vi garanterar kompatibiliteten för vattenlås och lock i minst 20 år.
  • Produkterna är godkända enligt REACH-förordningen och vi använder inga farliga ämnen i produkterna eller produktionsprocessen.
  • Konsekvent hållbarhetshänsyn i fråga om produktutveckling och innovationsarbete, materialval, utsläpp och återvinningsbarhet.
  • Produktion och underleverantörer i Finland möjliggör kortare transportkedjor och en hållbar transparent företagsverksamhet.

En mer hållbar framtid

  • Vi utvecklar vårt hållbarhetsprogram kontinuerligt: Först specificerar vi vår verksamhets viktigaste fokusområden och konkreta mätare, tar fram miljövarudeklarationer och rapporterar våra produkters koldioxidavtryck.
  • Därefter kan vi ställa upp och förbinda oss till långsiktiga utsläppsmål.
  • För Vieser spelar hållbarhet lika stor roll som vinst och båda väger lika tungt i vårt beslutsfattande.
  • Vårt program för hållbar utveckling är bundet till FN:s globala mål (UN Sustainable Development Goals), där de viktigaste målen för oss är relaterade till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (nr 8) samt hållbar konsumtion (nr 12).

Mer hållbart byggande – tillsammans med branschaktörer

Som en del av utvecklingsprogrammet deltar Vieser aktivt i organisationen Green Building Council Finland. Organisationen verkar för att främja koldioxidneutrala lösningar som stöder cirkulär ekonomi och ett mer hållbart levnadssätt så att de blir en naturlig del av bygg- och fastighetsbranschens verksamhet.

”Green Building Council är ett viktigt forum för oss där vi kan förena krafterna och dra vårt strå till stacken för det gemensamma uppdraget”, konstaterar Viesers verkställande direktör Annika Jyllilä-Vertigans.

Läs mer om Green Building Council Finlands verksamhet och mål här.