Kan flera förhöjningsringar placeras ovanpå varandra?

Kan man utelämna den vita stödringen?

Kan man placera två låga förhöjningsringar på varandra? Kan en förhöjningsring av annat fabrikat placeras ovanpå den låga förhöjningsringen?

Hur kan jag höja golvbrunnen lite grann?

Finns det förhöjningsringar med sidoinlopp?