Varför fungerar inte vakuumventilen?

Var kan vakuumventilen installeras?

Finns det några reservdelar till Viesers gamla vakuumventiler, t.ex. ventiltätningar eller o-ringar?