Hur högt kan Vieser One installeras med hjälp av stödbenen?

Maxhöjden för stödbenen i Vieser One är 280 mm.